Dokumenter

Årsmøte, onsdag 24.januar 2018

Vi mangler en underskrift for regnskapet på grunn av jobb/reise. Denne vil bli innhentet før årsmøtet. I tillegg venter vi på revisors beretning, som heller ikke er ferdig på grunn av jobb/reise.

Regnskap og budsjett sendes pr e-post.

 

Innkalling til Årsmøtet

Saksliste

Årsrapport 2017

 

Valgkommiteens innstilling

Innstilling gammel OrgPlan

Innstilling ny OrgPlan

 

Saksvedlegg:

Sak 6a) Seilsportsliga, 6b) Seilmagasinet, 6c) Båthus

Sak 7) Medlemskontigent

Sak 9a) Organisasjonsplan og strategidokument 

Sak 9b) Saksfremlegg for endringer i organisasjonsstruktur og lovendring

Sak 9c) Forhåndsgodkjenning av lovendring fra MRIK

 

Lov for Molde Seilforening (Vedtekter)

Lov for Molde Seilforening  (Oppdatert i årsmøte 2013)

 

 

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan 2012

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2015

Organisasjonsplan 2016

Organisasjonsplan 2017 

 

Årsmøtereferater

Årsmøtereferat 2012

Årsmøtereferat 2013

Årsmøtereferat 2014

Årsmøtereferat 2015  (Korreksjon til referatet fra Årsmøtet 2015)

Årsmøtereferat 2016  (Beretning fra revisor)

Årsmøtereferat 2017  (Ekstraordinært årsmøte)   (Beretning fra revisor)

 

Årsrapporter

Årsrapport 2013

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

  

Endret: Lars Walle, 17/01-2018