Sikkerhetsinstruks

For å bidre sikkerheten til våre seilere har vi fra og med sesongen 2013 innført nye sikkerhetsinstrukser. Det går i korte trekk ut på at flere har et overordnet ansvar for individuelle områder i gjennomføringen av en trening, en regatta eller et arrangement.

Vi har etablert følgende ansvarsområder og de som har dette ansvaret må selv ta initiativ og være aktive for å følge instruksen. Det vil alltid ta litt tid, men det er viktig at vi er litt konsekvente i starten, så tror vi det vil innarbeides som en del av rutinene etterhvert. Det er mulig instruksene bør tilpasses litt, så vi er fornøyde om det kommer innspill som kan bidre til å gjøre de bedre.

Her er instruksene for hvert anvarsområde:

Instruks Ansvarlig land (Sjefen)

Instruks Trener (Sjefen på sjøen)

Instruks ansvarlig Joller

Instruks ansvarlig Følgebåter

Instruks Husansvarlig (kommer snart)

Instruks Foreldre

Instruks Seilere

 

Ansvarlig for instruksene er John Molvik, leder i jollegruppa: john.molvik@mimer.no

Telefon: 415 66 221