Jolle-KM Seilingsbestemmelser

Jolle-KM Seilingsbestemmelser

4. Sep 2012
Generelt
Her er seilingsbestemmelsene til helgens KM i Molde.


Her er seilingsbestemmelsene til helgens KM i Molde.KM Joller 2012

Molde Seilforening

8.-9. september

SEILINGSBESTEMMELSER

1. REGLER

1.1 Regattaen vil være underlagt “reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene.

1.2 Aktuelle klasseregler vil gjelde.

1.3 Regler for Kretscupen Møre og Romsdal Seilkrets vil gjelde

1.4 NSF regler om lisens gjelder.

 

2. BESKJEDER TIL DELTAGERNE

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle inne på Fjærestua og på websiden til Molde Seilforening

3. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

Endringer i seilingsbestemmelsene vil bli vist med flagg ”L”    og slått opp før kl 09:00 samme dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring i tidsprogrammet for kappseilasene vil bli kunngjort før kl.20.00 dagen før de trer i kraft.

4. SIGNALER PÅ LAND

4.1 Signaler på land vil bli vist på flaggstang ytterst på moloen ved klubbhuset i Molde Seilforening.

4.2 Når flagg ”AP”  vises på land skal 'ett minutt' i Signaler for kappseilas ”AP” erstattes med 'ikke mindre enn 20 minutter.


5. Tidsprogram for Seilasene

5.1 Programmet for kappseilasene er som følger:

8. september: Første varselsignal vil bli gitt kl. 11:00

9. september: Første varselsignal vil bli gitt kl. 11:00
Ingen varselskudd etter kl 15.00 søndag

5.2 Ved målgang for hver kappseilas vil komitébåten vise enten signalflagg Q  ; det blir minst en seilas til samme dag, og starten vil gå så snart som mulig, eller signalflagg R ; det vil ikke bli seilt flere seilaser samme dag.

5.3 Det vil maksimalt bli seilt 6 seilaser over 2 dager. Ikke mer enn 4 seilaser kan seilas på samme dag.

5.4 Klasse Optimist C seiler kun 2 seilaser per dag

6. Klasseflagg

Følgende klasseflagg benyttes

Snipe D

RS Feva E

Europajolle/ Laser F

Zoom 8 G

Optimist A J

Optimist B K

Optimist C O

 

 

 


7. BANER OG OMRÅDER

Alle klassene vil seile på samme bane:

For klassene Snipe, RS Feva, Laser og Europa vil det bli seilt to runder på trekantbane.

For klassene Zoom 8, Optimist A og B vil det bli seilt en runde trekantbane.

For klasse Optimist C vil det bli seilt på pølsebane.

Oppslag på Fjærestua vil vise hvilken rekkefølge og hvilke side merkene skal passeres på

Trenerbåt vil veilede Optimist C.

8. MERKER

8.1 Merke 1, 2 og 3 vil være runde orange bøyer

8.2 Start- og målmerke vil være orange bøye.

9. START

9.1 Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. Varselsignal for etterfølgende klasse vil bli gitt ved eller etter startsignalet for den foregående klasse. OBS! Flere klasser kan bli startet sammen og da vil flere klasseflagg komme opp samtidig.

9.2 Startlinjen vil være mellom merke 3 ved babord ende og startmerke ved styrbord ende.

Siktelinjen for startlinjen går over begge merkene.

Startbåt vil ligge på forlengelsen av startlinjen ved styrbord ende.

9.3 Båter hvis varselsignal ikke er gitt skal holde seg unna startområdet.

9.4 En båt som starter senere enn 5 minutter etter sitt startsignal vil bli notert som DNS (Startet ikke). Dette endrer regel A4.1.

10. ENDRING AV POSISJONEN FOR NESTE MERKE

10.1 For å endre posisjonen for neste merke vil regattakomitéen flytte det opprinnelige merket (eller mållinjen) til en ny posisjon. Det vil bli gitt signal om endringen ved å vise signalflagg ”C”  og signaler iht regel 33 (a) (2) og 33 (b) før ledende båt har påbegynt leggen, selv om merket enda ikke er på plass. Et hvert merke som skal rundes etter rundingen av merket som ble flyttet, kan flyttes uten ytterligere signalering for å opprettholde det opprinnelige mønster for banen.


11. AVKORTING

11.1 Signal om avkorting av løpet vil bli gitt i følge regel 32.2 ved å vise signalflagg S ved et merke i løpet. Mållinjen vil da være som beskrevet i regel 32.2 (a).

11.2 Vises S alene gjelder avkortingen alle klasser som ennå ikke har rundet merket. Vises S sammen med klasseflagg gjelder avkortingen kun for den eller de klasser, hvis klasseflagg er vist.

12. MÅL

12.1 Mållinjen vil være mellom merke 3 ved babord ende og målmerke ved styrbord ende. Målbåt vil ligge på forlengelsen av mållinjen ved styrbord ende.

12.2 Skulle arrangøren mislykkes i å legge ut målbøye ved styrbord ende av mållinjen, vil målbåt erstatte bøyen og den vil da vise signalflagg ”M”  .  Mållinjen vil da være mellom bøye ved babord ende og stang med signalflagg ”M”  på målbåten, ved styrbord ende.

13. MAKSIMALTID

Maksimaltid for hvert løp vil være 30 min uansett klasse. Båter som ikke går i mål innen 15 minutter etter den første båten i klassen, som har seilt løpet og fullført, noteres som DNF (fullførte ikke). Dette endrer regel 35 og A4.1.

14. PROTESTER OG SØKNADER OM GODTGJØRELSE

14.1 Protestskjemaer utleveres på regattakontoret. Protester skal leveres der innen protestfristen.

14.2 Protestfristen er 60 minutter etter at komitebåt, har ankommet havn ved Fjærestua etter avvikling av dagens siste seilas. Opplysning om protestfrist vil bli slått opp på oppslagstavlen.

14.3 Flagg ”B”  heist med ett langt lydsignal betyr “Protest er mottatt”. ”B”  fires når dagens protester er behandlet. Beskjed om protester vil bli slått opp på oppslagstavlen fortløpende, og senest innen 15 minutter etter protestfristens utløp, for å underrette deltagere om høringer hvor de er parter eller er nevnt som vitner. Dette gjelder som beskjed til berørte båter ifølge kappseilings-regel 61.1 (b). Høringene vil foregå i Fjærestua 2. etg.

14.4 Beskjed om protester fra regattakomiteen eller protestkomiteen, vil bli slått opp for å underrette båter i henhold til regel 61.1(b).


15. POENGBEREGNING

15.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A gjelder.

15.2 2 kappseilaser må fullføres for at det skal være en gyldig KM-serie.

15.3 Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.

15.4 Når 4 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.

15.5 Båter i klasse Optimist C rangeres ikke etter resultat.

16. TRENERBÅTER

16.1 Trenerbåter skal under seilasene holde seg utenfor regattabanen – og kan kun gå inn i baneområde for å yte assistanse til en deltaker ihht regel 41.

16.2 Trenerbåt, merket med signalflagg U , gis anledning til å bistå båter i Optimist C-klassen. Dersom disse trenerbåtene på noen måte kan være til sjenanse for de øvrige båtene – skal den trekke seg ut av feltet inntil situasjonen er avklart, men sikkerheten til seileren de bistår har prioritet.

16.3 Trenerbåten skal fortrinnsvis konsentrere seg om de til enhver tid bakerste båtene.

16.4 For å kunne skille C-klassen fra øvrige optimistklasser, seiler C-klassen med farget bånd i spristaken. Arrangørforening sørger for at slike bånd er tilgjengelig på regattakontoret for de båtene som ønsker det.

16.5 Seilingsbestemmelsene punkt 16 endrer kappseilingsregel 41 i den utstrekning som her beskrevet.

17. SIKKERHETS BESTEMMELSER

En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette regattakomitéen så snart som mulig. Trenerbåter og følgebåter fra andre foreninger bes uoppfordret å delta i sikringsarbeid dersom det under seilasene skulle blåse opp og forholdene bli slik at seilere og båter trenger assistanse. Husk at først og fremst skal seilerne berges, dernest båter og utstyr.

18. PREMIER

Det utdeles KM-medaljer i gull, sølv og bronse til mannskapene ombord i de tre beste båtene i hver gyldig KM-klasse (5 båter eller mer). I tillegg blir det mannskapspremiering til 1/3 av antall deltagende båter i hver klasse

Det vil kun bli premiert i klasser med 2 eller flere startende båter.

Alle seilere under 12 år premieres iht barneidrettsreglenes bestemmelser.


19. ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall i forbindelse med arrangementet, inntruffet før, under eller etter regattaen.

20. REGATTAKONTOR

Regattakontoret Fjærestua, er åpent til følgende tider: Lørdag 8. september kl. 09.30 – 10.30

Etter seilasene er regattakontoret åpent til en time etter protestfristens utløp.

 

GOD SEILAS

 


Email facebook twitter LinkedIn

Logg inn

Kalender

«Februar 2019»

ManTirOnsTorFreLørSøn
123
456
  • onsdagskafe
  • Fjærestua utleid
78910
1112
  • Fjærestua møte storbåt
13
  • onsdagskafe
141516
  • jollesamling Fjærestua
17
  • jollesamling Fjærestua
18192021
  • Norge om babord: Magne Klann
2223
  • Årsfest i Molde Seilforening
24
  • Årsfest i Molde Seilforening
2526
  • Fjærestua utleid 15.00-20.00
2728

onsdagskafe 6 Februar

onsdagskafe 13 Februar

jollesamling Fjærestua 16 Februar til 17 Februar

Årsfest i Molde Seilforening 23 Februar til 24 Februar

Facebook

Laster inn siste nytt

@moldeseilforening