NOR rating tallene tikker inn

NOR rating tallene tikker inn

4. Apr 2013
Regatta
Noen må legge seg i selen til sommeren mens andre kan coole'n i le.

Jeg har sett på noen innbyrdes oppgjør etter nye og gamle handicap. Beregningene tar utgangspunkt i at båtene går likt i mål etter en times seiling.

Chili Peppers vs Øse: CP vil etter en time få en korrigert tid på 3 808 sek mens Øse får 3 728 sek. CP må altså seile 80 sek raskere enn Øse hver time i år. Disse båtene var i fjor likt rated med et LYS tall på 1,30 og en korrigert tid på 4 680 sek. Øse har tjent på overgangen målt mot CP.

Chili Peppers vs Lurie: CP vil etter en time få en korrigert tid på 3 808 sek mens Lurie får 3 153 sek. CP må seile 656 sek eller 6 min og 56 sek raskere enn Lurie i år. I fjor fikk CP en korrigert tid på 4 680 sek etter en time mens Lurie fikk 3 924. Forskjellen var på 756 sek eller 12 min og 36 sek. CP har tjent på overgangen målt mot Lurie. Disse båtene ble hhv nr 1 og 2 overall i Moldemesterskapet i 2011.

Chili Peppers vs Jolly Yacht: CP vil etter en time få en korrigert tid på 3 808 sek mens JY får 3 372 sek. CP må seile 436 sek eller 7 min og 16 sek raskere enn JY i år. I fjor fikk CP en korrigert tid på 4 680 sek etter en time mens JY fikk 4 284. Forskjellen var på 396 sek eller 6 min og 36 sek. JY har tjent på overgangen målt mot CP. Disse båtene ble hhv nr 1 og 3 i høstserien i fjor i klasse 1.

Chili Peppers vs Oter’n: CP vil etter en time få en korrigert tid på 3 808 sek mens Oter’n får 3 010 sek. CP må seile 798 sek eller 13 min og 18 sek raskere enn Oter’n i år. I fjor fikk CP en korrigert tid på 4 680 sek etter en time mens Oter’n fikk 3 852. Forskjellen var på 828 sek eller 13 min og 48 sek. CP har tjent på overgangen målt mot Oter’n. Disse båtene ble hhv nr 1 og nr 3 overall i høstserien i fjor.

Chili Peppers vs Numero Uno: CP vil etter en time få en korrigert tid på 3 808 sek mens NU får 3 455 sek. CP må seile 354 sek eller 5 min og 54 sek raskere enn NU i år. I fjor fikk CP en korrigert id på 4 680 sek etter en time mens NU fikk 4 392. Forskjellen var på 288 sek eller 4 min og 48 sek. NU har tjent på overgangen målt mot CP. I tidligere år har Numero Uno virkelige vært akkurat det – nummer en. Kanskje opplever vi det igjen i år? De er vel ikke like godt samkjørte som tidligere år, men har en først lært å sykle så…

Lurie vs Oter’n: Lurie vil etter en time få en korrigert tid på 3 153 mens Oter’n får 3 010 sek. Lurie må seile 142 sek eller 2 min og 22 sek raskere enn Oter’n i år. I fjor fikk Lurie en korrigert tid på 3 924 etter en time mens Oter’n fikk 3 852. Forskjellen var på 72 sek eller 1 min og 12 sek. Oter’n har tjent på overgangen målt mot Lurie.

Kikken vs Rasken: Kikken vil etter en time få en korrigert tid på 3 466 sek mens Rasken får 3 419. Kikken må seile 47 sek raskere enn Rasken i år. I fjor fikk Kikken en korrigert tid på 4 464 sek etter en time mens Rasken fikk 4 428. Forskjellen var på 36 sek. Rasken har tjent på overgangen målt mot Kikken. Brødreduellene mellom Kjell Inge Kirkeland i Kikken og Terje Kirkeland i Rasken har vært en klassiker på fjorden i mange år. I år må altså Kjell Inge skjerpe seg noe mer enn i tidligere sesonger for å slå lillebror.

Kikken vs Numero Uno: Kikken vil etter en time få en korrigert tid på 3 466 sek mens NU får 3 455. Kikken må seile 11 sek raskere enn NU i år. I fjor fikk Kikken er korrigert tid på 4 464 sek etter en time mens NU fikk 4 392. Forskjellen var på 72 sekund. NU har tjent på overgangen målt mot Kikken.

Kikken vs Ninja: Kikken vil etter en time få en korrigert tid på 3 466 mens Ninja får 3 459. Kikken må seile 7 sek raskere enn Ninja i år. Disse båtene var i fjor likt rated med et LYS tall på 1,24 og en korrigert tid på 4 392 sek. Ninja har tjent på overgangen målt mot Kikken.

Fortuna IV vs Oter’n: Fortuna vil etter en time få en korrigert tid på 3 044 mens Oter’n får 3 010. Fortuna IV må seile 34 sek raskere enn Oter’n i år. Disse båtene var i fjor likt rated med et LYS tall på 1,07 og en korrigert tid på 3 852 sek. Oter’n har tjent på overgangen målt mot Fortuna IV.

Mange flere sammenligninger kan gjøres og det er helt klart at det blir moro på fjorden i år også! For de som ikke har løst LYS bevis tidligere kan det opplyses om at det i år vil være gratis.

Her kan dere se en interessant artikkel om de nye NOR rating tallene i Seilmagasinet.

Her kan dere finne de nye rating tallene. Velg Molde som seilforening og du får frem alle båtene her på fjorden.


Email facebook twitter LinkedIn