Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært Årsmøte

10. Mar 2015
Generelt
Molde Seilforening avholder Ekstraordinært Årsmøte 24.3 kl 19:00 ved sine lokaler på Fjærestua.

 

 

Agenda:

 

     1 Jollekjøp

 

     2 Eventuelt revidert budsjett.

 

De som ønsker saksdokumenter tilsendt, tar kontakt med Mats Kirkeland : mkirkeland@hotmail.com

 

 

Stemmerett og valgbarhet: For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde foreningen kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til foreningens tillitsverv. 

Årsmøtereferat 2015     (Korreksjon til referatet fra Årsmøtet 2015)

 

Email facebook twitter LinkedIn