venue burgee

Sesongpokalen 2015

Molde Seilforening

Sesongpokalen 2015

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Romsdalsfjorden Rundt
 
Inter City
 
Vårserien
 
Jazzregattaen
 
Molde Race Week
 
Gossen Rundt
 
Høstserien
 
Høststormen
 
Total Nett
1st U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 (9.0) 1.0 1.0 1.0 6.0   3.0 (5.0) 26.0 12.0
2nd A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 2.0 (9.0) 4.0 (4.0) 3.0   1.0 4.0 27.0 14.0
3rd U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 5.0 (20.0 DNC) 5.0 (6.0) 2.0   4.0 1.0 43.0 17.0
4th B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 3.0 (20.0 DNC) 13.0 (5.0) 1.0   2.0 3.0 47.0 22.0
5th B Arius IV Bavaria 36 11200 Martin Due MS 0.940 (20.0 DNC) 8.0 6.0 (20.0 DNC) 4.0   5.0 6.0 69.0 29.0
6th U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 (20.0 DNC) (5.0) 11.0 3.0 8.0   9.0 2.0 58.0 33.0
7th B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 7.0 3.0 9.0 (9.0) 7.0   10.0 (20.0 DNC) 65.0 36.0
8th A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 1.0 (7.0) 3.0 2.0 20.0 DNC   13.0 (10.0) 56.0 39.0
9th B Ninja Sun fast 37 13883 Nils Thorvald Krohn MS 0.948 6.0 (20.0 DNC) 10.0 (20.0 DNC) 9.0   8.0 7.0 80.0 40.0
10th A Fortuna IV Polo 86 5062 Allan Strand MS 0.798 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 8.0 7.0 10.0   7.0 20.0 DNC 92.0 52.0
11th B Jolly Yacht First 31.7 9878 Kjell Rød MS 0.931 (20.0 DNC) 6.0 2.0 8.0 20.0 DNC   20.0 DNC (20.0 DNC) 96.0 56.0
12th B Furia III X-442 MKII 9558 Stig Waagbø MS 1.044 8.0 4.0 7.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC   20.0 DNC (20.0 DNC) 99.0 59.0
13th U Chili Peppers Farr 30 30 Thomas Hjertø MS 1.047 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 5.0   6.0 8.0 99.0 59.0
14th A Juego Bavaria 30 14549 Geir Berg Oshaug MS 0.828 4.0 (20.0 DNC) 12.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC   12.0 20.0 DNC 108.0 68.0
15th B Kikken Jeanneau Sun Fast 37 10115 Kjell Inge Kirkeland MS 0.948 (20.0 DNC) 2.0 20.0 DNC (20.0 DNC) 20.0 DNC   20.0 DNC 20.0 DNC 122.0 82.0
16th A Oter'n Fenix 5018 Mats Kirkeland MS 0.818 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC   14.0 9.0 123.0 83.0
17th A Mistress Alo 28 1661 Jarl Rønning MS 0.809 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 14.0 20.0 DNC 20.0 DNC   11.0 20.0 DNC 125.0 85.0
18th B Gisela Hanse 350 14506 Helge Norli MS 0.955 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 15.0 20.0 DNC 20.0 DNC   20.0 DNC 20.0 DNC 135.0 95.0
19th F Nagelfare F18 25 Rolf Nilsen MS 1.315 (20.0 DNC) (20.0 DNC) 16.0 20.0 DNC 20.0 DNC   20.0 DNC 20.0 DNC 136.0 96.0

Sesongpokalentildelessammenlagtvinneren avfølgendeserie- ogenkeltregattaer:
- Vårserien(serie)
- Høstserien (serie)
- MoldeRaceWeek (serie)
- InterCity
- Gossenrundt
- Romsdalsfjordenrundt
- Jazzregattaen
- Høststormen
Sammenlagtresultatetberegnesutfraoverallplasseringihverserie- ogenkeltregatta.
Lavpoengsystemetbenyttes.Toavfølgenderegattaerkanstrykes:Romsdalsfjorden
Rundt,GossenRundt,InterCity,JazzregattaenogHøststormen.Forserienesom
inngåriSesongpokalengjelderstrykningerdefinertidenenkelteseries
seilingsbestemmelser.Sesongpokalenkankunvinnesavbåtersomerregistrertmed
MoldeseilforeningimålebrevetfraNORrating.Båterfraandreforeningersomdeltar
påregattaersomtellerisesongpokalen, skalutelukkesfraresultatberegningi
Sesongpokalserien.Sesongpokalenerevigvandrende,ogdelesutpåMolde
seilforeningsårsfest.

Romsdalsfjorden Rundt

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 1 1.0
2 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 2 2.0
3 B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 3 3.0
4 A Juego Bavaria 30 14549 Geir Berg Oshaug MS 0.828 4 4.0
5 U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 5 5.0
6 B Ninja Sun fast 37 13883 Nils Thorvald Krohn MS 0.948 6 6.0
7 B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 7 7.0
8 B Furia III X-442 MKII 9558 Stig Waagbø MS 1.044 8 8.0
9 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 9 9.0

Inter City

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 1 1.0
2 B Kikken Jeanneau Sun Fast 37 10115 Kjell Inge Kirkeland MS 0.948 2 2.0
3 B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 3 3.0
4 B Furia III X-442 MKII 9558 Stig Waagbø MS 1.044 4 4.0
5 U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 5 5.0
6 B Jolly Yacht First 31.7 9878 Kjell Rød MS 0.931 6 6.0
7 A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 7 7.0
8 B Arius IV Bavaria 36 11200 Martin Due MS 0.940 8 8.0
9 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 9 9.0

Vårserien

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 1 1.0
2 B Jolly Yacht First 31.7 9878 Kjell Rød MS 0.931 2 2.0
3 A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 3 3.0
4 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 4 4.0
5 U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 5 5.0
6 B Arius IV Bavaria 36 11200 Martin Due MS 0.940 6 6.0
7 B Furia III X-442 MKII 9558 Stig Waagbø MS 1.044 7 7.0
8 A Fortuna IV Polo 86 5062 Allan Strand MS 0.798 8 8.0
9 B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 9 9.0
10 B Ninja Sun fast 37 13883 Nils Thorvald Krohn MS 0.948 10 10.0
11 U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 11 11.0
12 A Juego Bavaria 30 14549 Geir Berg Oshaug MS 0.828 12 12.0
13 B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 13 13.0
14 A Mistress Alo 28 1661 Jarl Rønning MS 0.809 14 14.0
15 B Gisela Hanse 350 14506 Helge Norli MS 0.955 15 15.0
16 F Nagelfare F18 25 Rolf Nilsen MS 1.315 16 16.0

Jazzregattaen

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 1 1.0
2 A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 2 2.0
3 U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 3 3.0
4 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 4 4.0
5 B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 5 5.0
6 U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 6 6.0
7 A Fortuna IV Polo 86 5062 Allan Strand MS 0.798 7 7.0
8 B Jolly Yacht First 31.7 9878 Kjell Rød MS 0.931 8 8.0
9 B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 9 9.0

Molde Race Week

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 1 1.0
2 U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 2 2.0
3 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 3 3.0
4 B Arius IV Bavaria 36 11200 Martin Due MS 0.940 4 4.0
5 U Chili Peppers Farr 30 30 Thomas Hjertø MS 1.047 5 5.0
6 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 6 6.0
7 B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 7 7.0
8 U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 8 8.0
9 B Ninja Sun fast 37 13883 Nils Thorvald Krohn MS 0.948 9 9.0
10 A Fortuna IV Polo 86 5062 Allan Strand MS 0.798 10 10.0

Høstserien

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 1 1.0
2 B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 2 2.0
3 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 3 3.0
4 U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 4 4.0
5 B Arius IV Bavaria 36 11200 Martin Due MS 0.940 5 5.0
6 U Chili Peppers Farr 30 30 Thomas Hjertø MS 1.047 6 6.0
7 A Fortuna IV Polo 86 5062 Allan Strand MS 0.798 7 7.0
8 B Ninja Sun fast 37 13883 Nils Thorvald Krohn MS 0.948 8 8.0
9 U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 9 9.0
10 B Øse Hanse 400 12088 Petter Holen MS 1.022 10 10.0
11 A Mistress Alo 28 1661 Jarl Rønning MS 0.809 11 11.0
12 A Juego Bavaria 30 14549 Geir Berg Oshaug MS 0.828 12 12.0
13 A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 13 13.0
14 A Oter'n Fenix 5018 Mats Kirkeland MS 0.818 14 14.0

Høststormen

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klasse Båt Navn Båttype Seil Nr Rormann Klubb LYS Place Points
1 U Team Sixpack Beneteau Platu 25 racer 9496 Team Sixpack MS 0.914 1 1.0
2 U Nini Roll Beneteau Platu 25 Racer 14603 Team Nini Roll MS 0.914 2 2.0
3 B Håp Dehler 29 9108 Morten Devold MS 0.896 3 3.0
4 A Furia II Express 41 Team Furia MS 0.840 4 4.0
5 U Jyplingen Farr 30 22 Team Jyplingen MS 1.047 5 5.0
6 B Arius IV Bavaria 36 11200 Martin Due MS 0.940 6 6.0
7 B Ninja Sun fast 37 13883 Nils Thorvald Krohn MS 0.948 7 7.0
8 U Chili Peppers Farr 30 30 Thomas Hjertø MS 1.047 8 8.0
9 A Oter'n Fenix 5018 Mats Kirkeland MS 0.818 9 9.0
10 A Lurie Scampi 30 4158 Ole A Ellingsgaard MS 0.861 10 10.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 20

www.moldeseilforening.no


Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com