https://www.moldeseilforening.no/uploads/images/hovedbilder//Mai 2012 073.JPG

Seilerhytta

På Hjertøya, ligger Molde Seilforenings 'lysthus'. Dette er en perle av et sted og har vært foreningens klubbhus siden 1921. Seilerhytta eies av Seilforeninga og er et sosialt samlingssted som særlig blir mye benyttet i sommerhalvåret. Da ligger det ofte båter ved bryggene her. Helt fram til Fjærestua stod ferdig i 1992, var dette foreningens klubbhus. Nå er det Fjærestua som har tatt over som hovedhus. I dag er det i forbindelse med utflukter og sosiale arrangement huset mest blir benyttet. Tidvis blir det også leid ut til mindre selskaper.

Det er i dag eget aggregat for strømforsyning, muld-do og flytebrygge knyttet til dette huset. Tidligere var det et stort naust som også stod her på området. I tilknytning til dette var det også slipp med skinnegang for opptak av båter i virksomhet her. Da lå også mellom 5 og 10 båter på svai i bukte ved Seilerhytta.

Blomstrende aktivitet på Seilerhytta

Det har vært en sesong med mye sosial aktivitet på Seilerhytta. Dugnader, seiltrim og svært så sosiale overnattingshelger der opp til 20 båter har vært samlet på en gang. Noe av grunnen til den positive utviklingen tilskrives foreningens nye og flotte brygge, bygd på dugnad etter flott innsats.

Bryggeanlegget

Nytt bryggeanlegg har gitt en skikkelig oppblomstring av miljøet på Seilerhytta. Sesongen 2004 har vist at det er her mye av den sosiale aktiviteten i foreningen funnet sted. Nå er det flott å legge til og mye bedre plass.

- Til tider har det faktisk vært opp mot 17-20 båter som har overnattet ved bryggene – SAMTIDIG ! Flere helger i sommer har det vært slik og det sosiale har virkelig stått i sentrum disse helgene med blant annet langbord på brygga, forteller en entusiastisk Kjell Fostervoll.

Vi har også brukt hytta når det ikke har vært vær til å være ute. Flere ganger i sommer har det blitt avholdt seiltrim med start og avsluttning på seilerhytta. Disse har vært holdt på søndagene, og har vært kombinert med grilling og seilprat mellom regattaene, forteller han videre.

Seiltrimmen har blitt fått god deltakelse med 7-10 båter som har seilt flere små regattaer i løpet av disse dagene. Et slikt gryende populært tiltak vil etter alt å dømme også blir arrangert også neste år.

Dugnad

Helga 11. og 12. september ble det arrangert stor dugnad på seilerhytta med en påfølgende fest som det går gjetord om! Vel 30-35 personer deltok i løpet av lørdag og søndag. En mengde viktige oppgaver ble utført. Gammeldassen ble fjernet, løvskog ryddet skikkelig og brent opp da vi fikk lov av brannvesenet til å tenne bål i fjæra. Noen trær ble også fjernet for å få litt mer sol på ettermiddagene. Videre ble vestveggen malt ferdig, likeledes fikk Nydassen et etterlengtet strøk maling.

- Vi fikk også montert ferdig innvendig belysning og nesten malt ferdig innvendig, forteller Kjell.

- Om kvelden grillet vi hel smågris og fikk en skikkelig trivelig kveld og natt for mange!

Hyttekomiteen vil rette en stor takk til de som stilte opp på dugnaden og festen.

Hytte-gjengen takker for sesongen som har vært veldig positiv og ser fram til neste sesong, da med enda større aktivitet på SEILERHYTTA!

Logg inn

Kalender

Fjærestua utleid TL 2 September til 04 September

Diskusjonsforum

@moldeseilforening