Innkalling til årsmøte

18. Dec 2019
Generelt
Innkalling til årsmøte i Molde Seilforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Seilforening.

Årsmøtet avholdes den 29.01.2020, kl 18:00 på Fjærestua.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til post@moldeseilforening.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.moldeseilforening.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Molde Seilforening § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Dokumenter til årsmøtet finner du her!

 

Med vennlig hilsen

styret

 

 


Email facebook twitter LinkedIn