Kunngjøring for Nordenfjeldske Seileruke 2020

Kunngjøring for Nordenfjeldske Seileruke 2020

24. Feb 2020
Generelt
Alt du trenger å vite om påmelding, klasser og regler for regattaen
 1. 1.    REGLER

1.1.   1.1 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet.

1.2.  Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. (RRS 2017 – 2020),

1.3.  Vedtekter for Nordenfjeldske Seileruke, M&R Seilkrets’ regler for KM. (Kun båter fra M&R)

1.4.  NorRating Klasseregler 2020,

1.5.  Klasseregler for J70. (Klassereglene J70 seksjon C gjelder ikke.)

1.6.  Seilingsbestemmelsene for NFSU.

1.7.  OSR 2020-2021, Appendix B. (Regel 5.01.1 c) gjelder ikke)

1.8.  VHF kommunikasjon skal være tilgjengelig om bord.

 1. 2.     REKLAME

2.1.  Reklame vil være begrenset som følger av den til enhver tid gjeldende «World Sailing Regulation 20».

2.2.  Båter kan bli pålagt å vise reklame, valgt og levert av arrangøren. Slikt reklamemateriell skal vises fra og med registering 17. juni, og til stevnets slutt. Ved brudd på dette gjelder World Sailing Regulation 20.9.2

 1. 3.     RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

3.1   Nordenfjeldske Seileruke er åpen for båter med gyldig NOR Rating-målebrev for 2020,

 gyldig ansvarsforsikring og hvor eier og rormann er medlem av en seilforening tilsluttet NSF.

3.2    Påmelding sendes på mail til post@moldeseilforening.no innen15.mai 2020, kl 23.59

3.3    Emnefelt merkes «NSFSU 2020 – Påmelding» og påmelding skal inneholde:

-       Navn på skipper / postadresse / telefon / e-post.

-       Båt type / båtnavn / seilnummer / rating-tall.

-       Navn på mannskap (hvis tilgjengelig)

3.4    Påmeldingsavgiften faktureres pr e-post og skal være betalt innen 15 dager før stevnets start (02.06.20).

3.5    Siste frist for påmelding er 15.mai 2020, kl 23.59

3.6   Senere påmeldinger kan aksepteres mot en tilleggsavgift. 

 1. 4.     PÅMELDINGSAVGIFT OG ANDRE AVGIFTER

4.1.  Påmeldingsavgift, som inkluderer havneavgift, strøm i Molde Gjestehavn for tidsrommet 17. – 21. juni, er kr. 1500,-

4.2.  For påmelding mottatt etter 15.mai vil påmeldingsavgiften øke med kr. 500,-.

4.3.  Påmelding til Molde Seilforenings 100-årsjubileum / NSFU bankett gjøres separat. Semoldeseilforening.no/nordenfjeldske-seileruke-2020  for ytterligere informasjon om priser og program.                                                        

 1. 5.     REGISTRERING

5.1.  Registrering onsdag 17. juni kl. 17.00 – 20.00 på regattakontoret på Løkta/Molde Fjordstuer.

5.2.  Kopi av hhv. NorRating-målebrev og gyldig ansvarsforsikring leveres til sekretariatet før utdeling av «Skippermappe» inneholdende seilingsbestemmelser og evt. annen informasjon.

5.3.  Ved manglende NorRating-målebrev og/eller gyldig ansvarsforsikring, faller retten til å delta bort.

 1. 6.       HAVN

6.1.  Det er reservert plass i gjestehavna ved Molde Fjordstuer for båter som skal delta i regattaene.

6.2.   Øvrige båter legger seg til samme brygger mot betaling av ordinær havneavgift.

6.3.  Alternativt kan bryggene ved Seilerhytta på Hjertøya brukes. 

 1. 7.    SEILASER

7.1.  For at Nordenfjeldske Seileruke skal være gyldig, må det gjennomføres minimum 2 distanseseilaser og minimum 2 banseilaser. Arrangørene har som intensjon å gjennomføre 3 eller flere baneseilaser.

7.2.  Alle seilaser vil foregår innenfor området dekket av sjøkart 31, 32,33 og 34. 

 1. 8.     SEILINGSBESTEMMELSER

8.1   Seilingsbestemmelser kunngjøres vil være tilgjengelig på  https://www.moldeseilforening.no/nordenfjeldske-seileruke-2020/seilingsbestemmelser-2

senest 10. juni  kl. 22:00.

8.2   Endelige seilingsbestemmelser vil bli utdelt ved registering. 

 1. 9.     KLASSEINNDELINGER

9.1  NOR Rating klasseinndeling og eventuelt klasseinndeling for sportsbåter offentliggjøres på     https://www.moldeseilforening.no/nordenfjeldske-seileruke-2020/seilingsbestemmelser-2  

senest 10 juni.

9.2  Arrangøren reserverer seg rettighet til å gjøre endringer i klasseinndelingen(e) helt frem til stevnets start om nødvendig

9.3   Det må være påmeldt minst 4 båter i klasse for J70 for at det skal bli egen klasse. 

 1. 10.  SEILNUMMER

10.1 Seilnummer i henhold til «Kappseilingsreglene 2020 – 2016»: 77. Det er ikke tillatt å seile med andre seilnummer enn det som står i båtens NORRATING – målebrev for 2020, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra regattakomiteen.

13.2 For J70 kan seilnummer erstattes av baug nummer.

 

 1. 11.  BRIEFING

11.1  Onsdag 17. juni kl. 20.00 ved Løkta/ Molde Fjordstuer.
        

12  POENGSYSTEM

12.1 NSFU scores etter «Lavpoengsystemet» som definert i «Kappseilingsreglene 2017 – 2017», Appendix A.
 

13    PREMIERING

13.1        Følgende vandrepokaler deles ut:

13.2        Kristiansundspokalen

13.3        Hovdanpokalen

13.4        Maxbopokalen

13.5       Ørstapokalen

13.6      Dagspremier til beste tredjedel av startende båter i hver klasse.

13.7      Sammenlagt premier til beste tredjedel av deltagende båter i hver klasse, og mannskapspremier   til beste båt i hver klasse.

14   ANSVARSFRASKRIVELSE

14.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4: Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell, person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med aktiviteter før, under eller etter regattaen. 

 

15   FORSIKRING

15.1 Hver deltagende båt skal ha gyldig ansvarsforsikring som skal fremvises ved registrering.

16   MER INFORMASJON OM «NORDENFJELDSKE SEILERUKE MOLDE 2020»

16.1 Se https://www.moldeseilforening.no/nordenfjeldske-seileruke-2020.

16.2 Spørsmål sendes til post@moldeseilforening.no.

16.3 Kontaktpersoner:

 • Leder for «NFSU 2020»: Jon Petter Hol  – tlf 913 64 261.
 • Regattasjef : Thomas Hjertø – tlf: 486 03 598.
 • Landarrangement/havn: Robert Rafaelsen.

 ----

 


Email facebook twitter LinkedIn

Logg inn

Kalender

«Januar 2021»

ManTirOnsTorFreLørSøn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627
 • MS Årsmøte
28293031

MS Årsmøte 27 Januar

Diskusjonsforum

Facebook

@moldeseilforening