Endelig ny hjemmeside!

Da er endelig ny hjemmeside publisert! Dette er en stor dag for alle som er innom siden og ikke minst for alle som legger ut info på vår hje

5.10.22

Den nye siden er langt raskere både å laste inn og å finne frem på. Tor Erik Larsen har hatt hovedansvar for utviklingen. Han har lagt vekt på at dette skal være en ryddig side med minst mulig scrolling og færrest mulig sider. Et viktig element er også at siden skal fungere bra på alle enheter fra PC til mobil, og aller viktigst at den fungerer bra på mobil der vi har hovedtrafikken. Under utviklingen av siden gjorde Tor Erik det smarte grepet å se på hvordan de største gjør det. Da kastet vi ikke blikket påde største seilforeningene, men heller til de som har størst nettrafikk i Norge, Verdens Gang. Når dere åpner siden på mobil, vil dere se at det er likheter i enkeltheten og funksjonaliteten mellom VG og Molde Seilforening, men at vi nok har enda ryddigere oppsett og i tillegg litt mindre tabloide overskrifter:-).

Tilhørende til nettsiden er også en Google Drive konto deralle viktige filer er samlet. Dette tror vi fungerer meget enkelt og greit både for brukeren og de som arbeider med å legge ut for eksempel regattaresultater.

Gruppen som har arbeidet med nettsiden har i tillegg til Tor Erik Larsen, vært Lars Stian Walle, Thomas Hjertø og Kurt Inge Bjerkestrand. I tillegg har komiteen fått jevnlige tilbakemeldinger på betaversjonen fra styret. Per Bøymo fra NSF var med på første del av utviklingen, og han introduserte oss for Webflow som sidene er produsert i.

Håper dere linker sidene, og vi er forberedt på at vi sikkert må gjøre noen justeringer fremover. Si gjerne ifra om du har forslag til endringer/forbedringer.

Molde Seilforening takker nettsidekomiteen for en fantastisk innsats med det som nå er blitt (Seil)Norges flotteste hjemmeside!