Styret

Navn
Rolle
E-post
Telefon
Storbåt
-
Vara for styreleder
karimoen10@gmail.com
Marked og økonomi
anitoey@online.no
Jollegruppe
ro-rafa@online.no
Ligaseiling
thomashjerto@outlook.com
486 03 598
Nestleder/Hus&hytte
pal.sletvold@gmail.com
Styreleder
geir.oterhals@gmail.com
952 40 882

Utvalg og komiteer

UTVALGSMEDLEMMER:

Storbåtutvalg

Leder: Paul Herfjord

Medlem: Per Åge Brevik

Medlem: Ole Arnfinn Ellingsgård

Ligaseilingsutvalg

Leder: Thomas Hjertø

Medlem: Kjell-Gunnar Rød

Medlem: Kari Moen

Jolle:

Leder: Robert Rafaelsen

Medlem: Lars Walle

Medlem: Eivind Farstad

Medlem: Svein Arild Flataker

Turutvalg:

Leder: Pål Sletvold

Medlem: Heidi Oterhals

Fjærestueutvalg:

Leder: Børre Grønningsæter

Medlem: Otto Ødegård

Medlem: Cato Welle

Medlem: Stephen Miller

Økonomiutvalg:

Leder: Anita Øyen

Medlem: Jon Petter Hol

Medlem: Ellen Rafaelsen

Medlem: Tor Erik Larsen

Seilerhytteutvalg:

Leder: Egil Wold

Medlem: Jørn Mølmen

Medlem: Frode Byrbostad

Medlem: Kjell Fostervoll

 

Kontrollutvalg:

Leder: Stig Waagbø

Meldlem: Bjørn Erik Rasmussen

Sist endret: 27.april 2022