Styret 2023

Navn
Rolle
E-post
Telefon
Seilerhytteutvalget
egil.wold@outlook.com
Fjærestuautvalget
borre@simira.net
Jollegruppe
lars-walle@outlook.com
982 43 614
Storbåt
pherfjord@gmail.com
-
Marked og økonomi
anitoey@online.no
Leder J70-komité
thomashjerto@outlook.com
486 03 598
Nestleder/Hus&hytte
pal.sletvold@gmail.com
Styreleder
geir.oterhals@gmail.com
952 40 882


Utvalg og komiteer

UTVALGSMEDLEMMER:

Storbåtutvalg

Leder: Paul Herfjord

Medlem: Per Åge Brevik

Medlem: -

Ligaseilingsutvalg

Leder: Thomas Hjertø

Medlem: Kjell-Gunnar Rød

Medlem: Kari Moen

Jolle:

Leder: Lars Walle

Medlem: Vidar Skaar

Medlem: -

Medlem: -

Turutvalg:

Leder: Pål Sletvold

Medlem: Heidi Oterhals

Fjærestueutvalg:

Leder: Børre Grønningsæter

Medlem: Otto Ødegård

Medlem: Cato Welle

Medlem: Stephen Miller

Økonomiutvalg:

Leder: Anita Øyen

Medlem: Jon Petter Hol

Medlem: Ellen Rafaelsen

Medlem: -

Seilerhytteutvalg:

Leder: Egil Wold

Medlem: Jørn Mølmen

Medlem: Frode Myrbostad

Medlem: Kjell Fostervoll

 

Kontrollutvalg:

Leder: Stig Waagbø

Medlem: Bjørn Erik Rasmussen

Sist endret: 11.april 2023