Årsmøte i Molde Seilforening

Innkalling og sakliste til årsmøte i Molde Seilforening 2023

6.2.23

Her finner du sakliste og saksdokumenter til Årmøtet.

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Seilforening.

Årsmøtet avholdes 01.03.2023, kl 18:00 på Fjærestua.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før Årsmøtet (15.02.2023) til post@moldeseilforening.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet (22.02.2023) på Molde Seilforneings hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Molde Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Molde Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Molde Seilforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Geir Oterhals kontaktes på epostadressen  ms.styreleder@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret